Billeberga byalags årsmöte den 4/3 2020.

Publicerad på:mars 9, 2020, av:

Ett fyrtiotal personer kom för att närvara vid Billeberga byalags årsmöte.

Nytt för i år var, genom Carina Björks stora insats, en fantastisk smörgåstårta
som verkligen uppskattades av de närvarande. Även ett stort tack till Linda
Hanssons framfart med dryck o kaffe.

Årsmötet åtföljdes av 2 intressanta föredragshållare som, var för sig, berättade
om sina verksamheter

Den första var Hans-Inge Reimers från GermanSolar Sweden AB som pratade
om solceller, och ekonomin kring egen elproduktion.

Den andra var Mattias Wiman från Gata & Park i Svalövs kommun. Han berätta
om vad som har gjorts, och vad som komma skall i Billeberga:

 • Upprustning av lekplatserna.
 • Slöjröjning vid skolan.
 • Trafiklösningar/skyltar på Värmövägen samt samtliga infartsvägar.
 • Allmän röjning och uppfräschning i dalen.
 • Parkbänkar och belysning vid nya lekplatsen på blomområdet
  (Rosenvägen).
 • Byta ut nuvarande sittplatser till färglagda nätbänkar.
 • Uppfräschning av blomlådorna på blomvägen = farthinder. De ska tas in
  och restaureras.
 • Nybildande av ett torg – vid gamla Brandstationen.
 • Tillsammans med Länsstyrelsen – röjning samt uppfräschning av Braån.

Vi hälsade Johannes Bragazzi (kassör) och Olle Olsson (vice ordförande) varmt
välkomna till styrelsen samtidigt som
vi avtackade Kent Marklund och Lorenzo Grassi för de år somt de har berikat
vår styrelse.

Den goda stämningen med mycket intressanta föredragshållare gjorde att
åhörarna ej gick hem förrän kl. 22.00.

Mvh
Jörgen Mattsson (styrelsemedlem)