Om Billeberga

Billeberga är ett trivsamt litet stationssamhälle med knappt 1 000 invånare. Tillsammans med Teckomatorp ligger det längst söderut i kommunen. Från Billeberga är det 9 km till Svalöv, 12 km till Landskrona, 32 km till Lund och 35 km till Helsingborg.

Billeberga har Pågatågstrafik på sträckningen Malmö – Helsingborg. Det är med andra ord lätt att ta sig kors och tvärs genom landskapet.

Den kommunala service som finns i Billeberga är skola, barnomsorg och bibliotek. Billeshögsskolan har renoverats och byggts till under 2003. Skolan har cirka 200 elever. Här går också elever från Tågarp.

Mellan åren 1863-1951 var Billeberga en egen kommun fram till kommunreformen 1951 då samhället uppgick i Rönneberga landskommun (1952-1968).

Billeberga omnämns första gången i skriftliga källor på 1300-talet som Billeberghe, men kungsgravar i närheten och arkeologiska fynd visar på att platsen har haft en fast befolkning sedan bronsåldern. De senaste 60 årens intensiva moderna jordbruk har dock förstört mycket av möjligheterna till att ytterligare undersöka områdets äldre historia.

 

Namnet Billeberga kommer antingen från:

 

1.     Släkten Bille som är en dansk adelssläkt från Skåne som kan dateras tillbaka till 1200-talet. Spåren från släkten kan bland annat läsas genom orterna Billesholm och Billeberga i Skåne.

1. 2.    Den grävande och skärande maskindelen på plogar, årdrar och såningsmaskiner.

 

Plogbillar tillverkas smidda i ett eller två stycken, billspetsar eller billskär.

 

3.    Namnet som i äldre dialekt uttalas billebära är en sammansättning av bill “terrängkil” och berg.

 

Under slutfasen av Skånska kriget blev trakten kring Rönneberga hemsökt av den svenska armén som såg närheten till Landskrona fästning och den danska arméns läger där som ett hot mot segern. Därför kom alla gårdar och skördar att brännas och den befolkning som inte på eget bevåg flytt att tagas av daga.

Så kommer det sig att det inte finns någon bebyggelse på området som är äldre än 1699.

 

Strax utanför Billeberga har ett monument rests som ett minne över det sista stora slaget den 14 juli 1677.

monument bild

Släkt och Bygd

gamla kyrkan bberga

Läs spännande historier om Barnamörderskan Sissa Christensdotter i Billeberga och 
En eldsvåda i Billeberga by 1708 och många andra fantastiska berättelser t.ex. om tiggare, landstrykare,
 brottfällingar och lönskalägen på hemsidan Släkt och Bygd SVALÖVSBYGDENS SLÄKT- OCH FOLKLIVSFORSKNING .”
 Intressant läsning utlovas och vi tackar insändaren för länken till Släkt och Bygd.

 

Fotografier från det gamla Billeberga

 

Vi har fått tips om en bildbank med bilder från det gamla Billeberga och det tackar vi för. Eftersom vi inte tänker använda bilderna i kommersiellt syfte har vi fått tillstånd att publicera dessa bilder på Byalagets hemsida. Bilderna kommer från Kulturens bildarkivwww.kulturen.se
Bildtexterna är kopierade direkt från källan. Vi tar gärna emot kompletterande texter och uppgifter.

billeberga1

Flygbild. Järnvägen löper snett genom bilden och till vänster om den slingrar sig Bråån. Längs järnvägen två anläggningar med växthus. Längre bort själva samhället. Omgivande åkermark. 1971

 

billeberga2

Flygbild. Järnvägen löper snett genom bilden och till vänster om den slingrar sig Bråån. Längs järnvägen två anläggningar med växthus. Längre bort själva samhället. Omgivande åkermark. 1971

 

billeberga3

Flygbild. Mindre samhälle med framförallt äldre bebyggelse. Järnvägen går vertikalt genom bildens, strax till höger om dess mitt. Till vänster om spåren i mitten, syns kyrkan. I övrigt varierande äldre bebyggelse med framförallt äldre villor och gårdar. Omgivande åkermark. 1970

 

billeberga4

Flygbild. I förgrunden växthus, villabebyggelse, till större delen av äldre karaktär. Kyrkan och kyrkogården i mitten av bilden. I samhällets utkant går järnvägen i bildens vänstra del. Omgivande jordbrukslandskap. 1976

 

billeberga5

Flygbild. I förgrunden åkermark. Bostadsområde med villor, typhus, delvis fortfarande under byggnation. Längre bak i bild den äldre bebyggelsen. I bakgrunden åkermark. 1976

 

Billeberga6

Flygbild. Mindre samhälle, längst till vänster i bild kyrkan. Bakom kyrkan syns skolan i rött tegel. Till största delen äldre villor, längst till höger växthus. Omgivande jordbrukslandskap. 1976

 

billeberga7

Interiörbild. Billeberga kyrka. 1975

 

 

Markbilder från Billeberga. År: 1975

billeberga8

billeberga9

billeberga10

billeberga11

billeberga12