Bli medlem

Alla som har postadress Billeberga har rätt att bli medlemmar i Billeberga Byalag.  Varje medlemskap har en (1st) röst vi omröstningar

Enskilt medlemskap, 75 kr/år  (minimiålder 15 år)

Medlemskap för familj, 75 kr/person över 15 år.

Medlemskap för förening, 150 kr/år

Medlemskap för organisationer och företag, 200 kr/år


Det finns två sätt att betala. Med Swish eller med Bankgiro


Betalning med Swish

Det enklaste sättet att betala din medlemsavgift är med Swish och det gör ni till 123 345 33 88

OBS!! Märk inbetalning med namn samt vilken typ av medlemskap det gäller. Om det är möjligt, uppge även adress och / eller e-post, detta kan också kompletteras via mejl till kassören.


Betalning via Bankgiro

Byalagets bankgiro är 737-8524

OBS!! Märk inbetalning med namn samt vilken typ av medlemskap det gäller. Om det är möjligt, uppge även adress och / eller e-post, detta kan också kompletteras via mejl till kassören.


Passa på att anmäla dig till vårt nyhetsbrev