Om oss


Billeberga Byalag är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Byalaget ska verka för samhörighet och gemenskap i Billeberga. Öka samarbetet mellan föreningar, företag och bybor. Samt vara en god kontakt med myndigheter och dess utövare.

Exempel på uppgifter för Byalaget är att verka för att servicen i Billeberga utvecklas. Bevaka och påverka byggnadsplaner, kommunikationer och underhåll i byn. Medverka och anordna fritids- och kulturaktiviteter för byns invånare i alla åldrar.