Upprensning av Braån

Publicerad på:september 8, 2020, av:
Efter stort påtryck från Billeberga byalag inleddes i veckan upprensningen av Braån i gott samarbete med Svalövs kommun. Syftet är att underlätta tillgängligheten till ån från flera platser i vårt samhälle.
Byalaget med ordförande Jörgen Mattsson i spetsen, passar på att önska alla i bygden en fin höst